Uw buren leren kennen

Bij nieuwbouw heeft iedereen nieuwe buren. U kunt hen al tijdens de bouw leren kennen. Goed burencontact bevordert uw woongenot. En werkt u echt samen, via een kopersvereniging bijvoorbeeld, dan krijgt u meer voor elkaar.

Contact met buren, online of op bijeenkomsten

Al lang voordat u uw nieuwbouwhuis betrekt, kunt u in contact komen met uw nieuwe buren. Veel projectontwikkelaars organiseren immers kijkdagen en kennismakingsbijeenkomsten. Ook een projectwebsite of Facebookpagina helpt vaak bij het opbouwen van een burennetwerk. Prettig, want goed contact met de buren draagt bij aan uw woonplezier.

Kopersvereniging

Soms gaat het contact een stuk verder. Dan bundelen kopers hun krachten in een kopersvereniging. Samen staat u immers sterker. Een kopersvereniging kan bijvoorbeeld collectief inkopen met korting. Denk aan collectieve inkoop van energie. Ook wanneer u iets bij de gemeente gedaan wilt krijgen of in onderhandelingen met de projectontwikkelaar, kan een kopersvereniging voordelen hebben.

Meer informatie:

  • De Vereniging Eigen Huis licht toe wat een kopersvereniging is en hoe u een vereniging opricht.