Het is vooral de buurt die de woningkeuze bepaalt

Is het de prijs, de woning zelf, of bepaalt de buurt onze woningkeuze? Natuurlijk is het de combinatie van deze en andere factoren, maar wat geeft de doorslag? Een onderzoek van de Katholieke Universiteit van Leuven biedt duidelijkheid.

Buurt bovenaan checklist

Bovenaan de checklist van zowel kopers als huurders staat de buurt, zo blijkt uit het onderzoek, waarover op de website www.bouwenwonen.net een artikel staat. Die buurt moet ‘aangenaam’ zijn. Wat de ondervraagden daar precies onder verstaan, wordt niet duidelijk. Te denken valt aan zaken als voldoende ruimte en groen, aantrekkelijke voorzieningen (winkels, cultuur en horeca) en een mooie architectuur. Meer dan 80 procent van de ondervraagden zegt veel waarde aan de buurt te hechten. Vooral voor kopers en huurders tussen 25 en 34 jaar is de omgeving van belang. Zij vinden dit zelfs belangrijker dan het huis of het appartement zelf.

Persoonlijk netwerk en bereikbaarheid

Andere factoren die van belang zijn bij de keuze voor een woning, zijn – behalve de prijs en de financiële mogelijkheden – een goed burencontact en het persoonlijke netwerk. Veel mensen kiezen voor een huis dicht bij hun ouders, vrienden of familie. Nog belangrijker is de afstand tot het werk: woningen in de buurt van trein- en metrostations en/of uitvalswegen scoren beter dan woningen met een grotere reistijd naar het werk.

Belgisch onderzoek

Omdat de onderzoekers alleen Belgen enquêteerden, zijn de resultaten niet één op één naar de Nederlandse situatie te vertalen. Toch geeft het onderzoek een aardig beeld.

Meer informatie:

  • Het volledige artikel over het onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven staat op www.bouwenwonen.net.