Wat is BENG?

BENG uitleg

Sinds 1 januari 2021 moet de nieuwbouw voldoen aan de eisen voor BENG, oftewel Bijna Energieneutrale Gebouwen. Die eisen komen voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Maar wat is het? In dit artikel leggen we het je uit.

BENG stelt eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en de hoeveelheid hernieuwbare energie van gebouwen. Kortgezegd moeten nieuwe woningen en gebouwen rekening houden met goede isolatie, energiezuinige installaties (huishoudelijke energie valt hier niet onder) en duurzame energie. Dat wordt gemeten aan de hand van 3 indicatoren:

BENG 1 – Energiebehoefte

De eerste indicator is de totale energiebehoefte van de woning voor verwarming en koeling (de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr). Kort gezegd: Hoeveel warmte en koelte heeft het huis per m2 nodig? Een woning hoeft minder warmte op te wekken, wanneer het huis goed geïsoleerd is. Tegelijkertijd kan zonwerend glas ervoor zorgen dat het huis koeler blijft, waardoor het huis minder energie besteedt aan het koelen van de woning.
Naast isolatie speelt dus ook de oppervlakte en de schil van de woning een rol. De bouwkundige schil is de omhulling van het verwarmde gebied van een woning. Dit bestaat uit het dak, de vloer, de gevel en de kozijnen met daarin paneel, glas of deur. Als je heel veel geveloppervlakte hebt, zoals bij een hoekwoning, verliest de woning in verhouding meer warmte ten opzichte van een tussenwoning of appartement met weinig buitenmuren.

BENG 2 – Primair Fossiel Energiegebruik

De tweede indicator kijkt naar de hoeveelheid fossiele brandstof dat de woning nodig heeft voor verwarming, koeling, warm water en hulpenergie voor installaties zoals pompen en ventilatoren. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas en het stoot CO2 uit. Dus hoe minder fossiele energie jouw huis gebruikt, hoe positiever de uitkomst van BENG 2 is. Door bijvoorbeeld de toepassing van een douche-wtw, een balansventilatie met mechanische luchttoevoer en zonnepanelen zorg je voor lagere fossiele energiegebruik.
De BENG 2 rekensom (maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak (vloeroppervlak) per jaar) wordt ook gebruikt voor het energielabel. Het energielabel is een vereenvoudigde weergave van deze berekening, zodat het leesbaarder is voor de bewoner.

BENG 3 – Aandeel Hernieuwbare Energie

De derde indicator presenteert het aandeel van hernieuwbare energie. Dit wordt berekend door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie plus het primaire fossiele energiegebruik. BENG 2 en BENG 3 zijn daardoor gerelateerd aan elkaar. Hoe beter de installaties (denk aan: zonnepanelen, warmtepomp en balansventilatie), hoe hoger het aandeel hernieuwbare energie en een positievere BENG 3.

BENG

Resultaten berekening

De uitkomsten van de berekening van de drie indicatoren afhangen van woningtype, grootte en vorm. Vandaar dat de berekening per woning kan verschillen. Kies je bijvoorbeeld voor een uitbouw of een dakkapel, dan kan dat invloed hebben op het resultaat van een indicator. De resultaten uit de berekening van BENG 1, BENG 2 en BENG 3 geven weer of de woning voldoet aan de bouweisen.

Meer informatie: