Wat staat er in een modelovereenkomst?

In modelovereenkomsten en de bijbehorende algemene voorwaarden staan veel bepalingen. De teksten staan grotendeels vast. U kunt er alleen in uitzonderlijke gevallen van afwijken.

Modelovereenkomst: standaard bepalingen

De model koop-/aannemingsovereenkomst is de meest gebruikte overeenkomst. De belangrijkste bepalingen in deze overeenkomst zijn:

  • Financiële bepalingen, zoals een specificatie van de totale koop-/aanneemsom, de termijnen en de betalingsregeling, de rente, een eventuele waarborgsom of bankgarantie, en het wettelijke opschortingsrecht (de vijfprocentregeling).
  • Bepalingen over de bouw, zoals de bouwtijd, de werkbare dagen, en wijzigingen tijdens de bouw en oplevering.
  • Bepalingen over garantie en aansprakelijkheid, waaronder het herstel van tekortkomingen en de verzekering dat uw huis wordt afgebouwd bij een faillissement van de bouwer.
  • Ontbindende voorwaarden, zoals het verkrijgen van financiering en Nationale Hypotheek Garantie, een woonvergunning en de toekenning van een waarborgcertificaat door de waarborgende instelling.

Bij bepaalde artikelen geeft de model koop-/aannemingsovereenkomst twee of drie varianten. De ontwikkelaar kan daaruit een keuze maken. Soms kunt u samen kiezen.

Ook aanvullende bepalingen

Aan de standaard bepalingen in de modelovereenkomst kan de ontwikkelaar bij hoge uitzondering aanvullende bepalingen toevoegen, zoals opschortende voorwaarden. De koopovereenkomst gaat pas in als aan deze voorwaarden is voldaan. Een gebruikelijke opschortende voorwaarde is dat tenminste een bepaald aantal van de woningen uit het project is verkocht. Dit wordt wel het voorverkooppercentage genoemd. Vaak wordt hiervoor zeventig procent als minimum gehanteerd. Een andere gebruikelijke voorwaarde is het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de deelactiviteit bouwen.

Geen afwijkingen in uw nadeel

In de modelovereenkomsten zijn uw rechten en plichten, en die van de bouwer of ontwikkelaar, evenwichtig verdeeld. Afwijkingen van de voorgeschreven modelovereenkomsten in uw nadeel zijn niet toegestaan. Tenzij de verzekeraar de afwijking heeft goedgekeurd.

Meer informatie: