Woongeluk is duidelijk veranderd door het thuiswerken

Meer ontspannen, maar ook eenzamer. Ongeveer driekwart van de deelnemers aan de enquête over woongeluk (in tijden van corona) zegt dat er sprake is van een verandering sinds ze zijn gaan thuiswerken. Uit een tussentijdse evaluatie van het onderzoek van ontwikkelaar Blauwhoed, Juli Ontwerp, vastgoedbelegger Syntrus Achmea en Bureau de Bont blijkt dat acht op de tien respondenten denkt dat ze ook in de toekomst meer zullen thuiswerken. Wat waarderen ze aan hun huidige woning en wat juist niet? Twintig procent zegt – met de recente ervaring die ze hebben opgedaan met het thuiswerken – te overwegen om op termijn ergens anders te gaan wonen.

Op het moment van de telling hadden ongeveer 300 mensen meegedaan aan het onderzoek. De enquête loopt nog, maar Blauwhoed meent dat de tussentijdse evaluatie al een goed beeld geeft van de definitieve uitkomsten. Van de eerste groep deelnemers aan het onderzoek was 57 procent vrouw en 43 procent man. Er was sprake van een aardige spreiding in leeftijd als het gaat om de deelnemers aan het onderzoek. De helft is jonger dan 45 jaar en de andere helft ouder. Veel respondenten waren tussen de 46 en 55 jaar (één op de drie). Maar liefst 58 procent woont in de stad, 32 procent in een dorp en het resterende deel in een buitenwijk.

Zowel positief als negatief

De voorlopige uitkomsten laten volgens Mariska van Brussel, datamarketeer bij Blauwhoed, zien dat de tevredenheid van de deelnemers als het gaat om woongeluk sterk uiteenlopen. Een kwart geeft aan dat het woongeluk op een negatieve manier is veranderd doordat ze het lastiger vinden om een scheiding te maken tussen werk en privé en omdat ze bijvoorbeeld te weinig ruimte hebben, geen aparte werkplek of geen buitenruimte. Voor iets meer dan de helft is het woongeluk op een positieve manier veranderd, blijkt uit het onderzoek. “Dit komt voornamelijk omdat ze tevreden zijn over de huidige woning en omdat ze bijvoorbeeld meer tijd kunnen besteden aan hun gezin en de tijd hebben om te genieten van hun tuin of andere buitenruimte.”

Meer ontspannen en gelukkiger, maar ook eenzamer

De datamarketeer vindt het ook opvallend dat de helft van de deelnemers zegt meer (of veel meer) ontspannen te zijn sinds ze thuiswerken als gevolg van de coronacrisis. Zo’n 34 procent meldt gelukkiger te zijn, maar eenzelfde aantal voelt zich eenzamer. Ze missen de collega’s of de toevallige ontmoeting bij de koffieautomaat op het werk. Zo schijft één van de deelnemers: “Ik heb een geïsoleerd gevoel, omdat ik de neiging heb om langer (afgezonderd) door te werken.”

Favoriete werkplek thuis

De woonkamer of werk/studeerkamer is voor velen de favoriete werkplek. Deze werkplekken zijn favoriet omdat er veel ruimte, rust en licht is of omdat er sprake is van een mooi uitzicht. Een rustige werkplek heeft duidelijk de voorkeur, maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Een deelnemer schrijft: “Ik vind het lastig om me af te zonderen en goed op mijn werk te concentreren door de kleine kamers en gehorige muren, vloer en plafond. En ik heb nauwelijks buitenruimte of mogelijkheden om te bewegen. Dat mis ik erg. Verder moet de eettafel voortdurend omgetoverd worden van eetplek naar werkplek, omdat we geen goede werkplek hebben.”

Wat ze missen in de huidige woning

Het niet hebben van een werkkamer wordt het meest gemist door deelnemers aan het onderzoek (31 procent). Verder zegt 17 procent een ruimte te missen waar ze tussendoor kunnen sporten. Tien procent mist een buitenruimte, acht procent een speelkamer voor de kinderen zodat ze rustiger kunnen werken en twee procent zou wel over een werkplek willen beschikken die ze delen met de buren.

Wat ze vooral waarderen

De tuin (als die aanwezig is uiteraard) is iets wat de deelnemers heel erg waarderen – nog meer dan voorheen – nu ze thuiswerken. Wat veel mensen ook belangrijk vinden is natuur in de buurt, een plek om te wandelen of een plek om koffie te drinken of te lunchen in de buurt. “Ik denk dat er een herwaardering komt van de openbare ruimte”, zegt Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio. Daarnaast meent ze dat er bij het ontwerpen van nieuwe woningen ook rekening gehouden zal worden met de mogelijkheid om ruimtes flexibel te kunnen inrichten. Een slaapkamer die net zo makkelijk dienst kan doen als werkkamer en de mogelijkheid voor extra opslagruimte.

Verhuizen

Vooral het gemis aan een werkkamer, stille werkplek of tuin maakt dus dat respondenten erover denken om op termijn te gaan verhuizen. Rond de twintig procent geeft aan dat ze met deze gedachte spelen als gevolg van de crisis en de recente ervaring met het thuiswerken. “Als dat aantal representatief is voor de samenleving dan gaat het om een flink aantal huishoudens”, zegt Yvonne van Mierlo. De definitieve uitkomsten van de enquête helpen Blauwhoed, Juli Ontwerp en Syntrus Achmea om verder onderzoek te doen naar het woongeluk van respectievelijk hun kopers dan wel huurders (Syntrus Achmea). “Zo kunnen we onze kennis over woongeluk verder vergroten.”

Meer informatie: